نرم افزار تفکیک شماره های تلگرام

درباره نرم افزار تفکیک شماره های تلگرام
ابن نرم افزار به سرعت شماره های تلگرامی را از غیر تلگرامی تفکیک میکند.
البته خود برنامه تلاد بدون نیاز به این برنامه قابلیت تفکیک شماره های تلگرامی از غیر تلگرامی را دارد. اما استفاده از این برنامه باعث میشود شما بتوانید یک لیست کامل ازشماره هایی ایجاد کنید که صددرصد دلیوری را در پی دارد.
و با وارد کردن این لیست به برنامه تلاد باعث میشود میزان بازدهی برنامه تلاد بیشتر شود.
فروش این نرم افزار متوقف شده استشماره های تلگرامی تفکیک شده تهران

کاملا تفکیک شده برای تلگرام

تمام شماره های همراه اول و ایرانسل

تعداد: 5.000.000 عدد

قیمت: 195.000 تومان

شماره های تلگرامی تفکیک شده شیراز

کاملا تفکیک شده برای تلگرام

تمام شماره های همراه اول

تعداد: 185.000 عدد

قیمت: 95.000 تومان

شماره های تلگرامی تفکیک شده ارومیه

کاملا تفکیک شده برای تلگرام

تمام شماره های همراه اول

تعداد: 141.000 عدد

قیمت: 80.000 تومان

تفکیک بانک شماره شما

کاملا تفکیک شده برای تلگرام

شهر مورد نظر را اعلام کنید

درکمترین زمان و بسیار سریع

قیمت: 0 تومان

ایمیل پشتیبانی: smsoftbpt@gmail.com

با ما تماس بگیرید

درگاه آنلاین پرداخت الکترونیکی