API ساخت شماره مجازی با

API

دانلود رایگان برنامه اکانت ساز


آیا جهت تولید سریع شماره به api نیاز دارید؟ کلیک کنید.
اگر برنامه نویس هستید و یا میخواهید با سرعت بیشتری اقدام به تولید شماره مجازی کنید میتوانید پس از خرید اعتبار از سایت از api ما جهت تولید شماره مجازی استفاده کنید.

نرم افزار شماره ساز خودتان را بسیازید و خیلی سریع برای خود تولید شماره کنید.

دقت کنید که باید تمام درخواست های شما با متد POST ارسال شود.

ارسال درخواست احراز هویت و درخواست شماره مجازی:
http://telad.ir/webservice/restful/getAccounter.php?k1=[key1]&k2=[key2]&req=[0,1]

تشریح ورودی ها:

k1= کلید 1 , k2= کلید2 ,req=0 درخواست ورود و احراز هویت
خروجی موفق:
ID|TOTAL|USED
تشریح خروجی ها
ID= ایدی شما , TOTAL= تعداد کل شماره های خریداری شده , USED= تعداد شماره های ساخته شده موفق

تشریح ورودی ها:

k1= کلید 1 , k2= کلید2 ,req=1 درخواست احراز هویت و درخواست شماره موبایل جدید
خروجی موفق:
ID|TOTAL|USED|IDOP|NUMBER
تشریح خروجی ها
ID= ایدی شما , TOTAL= تعداد کل شماره های خریداری شده , USED= تعداد شماره های ساخته شده موفق , IDOP= آیدی درخواست شماره موبایل , NUMBER= شماره موبایل

خروجی های ناموفق:
NO NUMBERS,TryLater
NO BALANCE,Call Support
Try Later
Not Logged in
Error


پس از دریافت شماره، آنرا در تلگرام وارد کنید تا کد فعالسازی را ارسال کند.سپس با ارسال درخواست زیر، کدفعالسازی را دریافت کنید. درخواست زیر را در هر 10 ثانیه یکبار به مدت 10 دقیقه میتوانید تکرار کنید.اگر در مدتی مشخص کدفعالسازی را دریافت نکردید حتما اعلام کنسل کنید تا درصورت رسیدن پیامک پس از انصراف شما، اعتبار شما کسر نشود. در صورتی که کدفعالسازی را دریافت کردید میتوانید درخواست شماره جدید دهید و این مراحل را طی کنید.

ارسال درخواست پیامک یا کدفعالسازی:
http://telad.ir/webservice/restful/addAccounter.php?id=[id]&k1=[key1]&k2=[key2]&IDOP=[IDOP]&NUMBER=[NUMBER]&last=[0,1]


تشریح ورودی ها:

id= ایدی شما که در مرحله قبل دریافت کرده اید , k1= کلید 1 , k2= کلید2 ,IDOP= آیدی درخواست شماره موبایل که در مرحله قبلی دریافت کرده اید , NUMBER= شماره موبایلی که در مرحله قبلی دریافت کرده اید , last=1 کنسل کردن درخواست پیامک , last=0 اعلام انتظار برای درخواست پیامک
خروجی موفق:
ID|TOTAL|USED|REPLY
تشریح خروجی ها:
ID= ایدی شما , TOTAL= تعداد کل شماره های خریداری شده , USED= تعداد شماره های ساخته شده موفق ,REPLY= کد فعالسازی یا پیامک دریافتی

خروجی های ناموفق:
Not received!
Not Logged in
Error

توجه: در هر بار درخواست کدفعالسازی، last=0 بفرستید.
توجه: درصورتی که پس از چند درخواست انتظار کد فعالسازی دریافت نکردید، قبل ایجاد درخواست جدید، درخواست کنسل کردن کدفعالسازی را بفرستید. last=1 در غیر اینصورت اگر کدفعالسازی به سرویس برسد از اعتبار شما کسر خواهد کرد.نمونه کد C# برای درخواست شماره جدید:

      private void getNewNumber()
        {
            try
            {
                if (Used < Total)
                {     
                    string urlWS = "http://telad.ir/webservice/restful/getAccounter.php";
                     string postData = string.Format("k1={0}&k2={1}&req=1", key1, key2);
                    string temp = postForm(urlWS, postData);
                    if (temp == null)
                        throw new Exception();
                    string[] t = temp.Split('|');
                    if (t.GetUpperBound(0) == 4)
                    {
                        IDOP = t[3];
                        NUMBER = t[4];
                        txtNumber.Text = NUMBER;
                        //حالا درخواست دریافت کدفعالسازی بفرستید
                        getReply();
                    }
                    else throw new Exception();
                    
                    remainTime = 100;
                }
                else
                    MessageBox.Show("اعتبار شما به پایان رسیده است.لطفا اعتبار جدید از سایت تهیه کنید.");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                //انتظار 1 ثانیه و درخواست مجدد شماره
                Thread.Sleep(1000);
                getNewNumber(sender, e);
            }
        }
نمونه کد C# برای درخواست کد فعالسازی یا پیامک

        private void getReply()
        {
            try
            {
                remainTime--;
                sleep(1000);

                if (remainTime % 10 == 0)
                {
                    //
                    //every 10s
                    //
                    string code;
                    if (remainTime < 0)
                        getNewNumber();
                    else
                    {
                        string postData;
                        string urlWS = "http://telad.ir/webservice/restful/addAccounter.php";
                        if (isLastRequset)
                            postData = string.Format("k1={0}&k2={1}&IDOP={2}&NUMBER={3}&last={4}&id={5}", key1, key2, IDOP, NUMBER, "1",id);
                        else
                            postData = string.Format("k1={0}&k2={1}&IDOP={2}&NUMBER={3}&last={4}&id={5}", key1, key2, IDOP, NUMBER, "0",id);
                        string temp = postForm(urlWS, postData);
                        if (temp == null)
                            throw new Exception();
                        string[] t = temp.Split('|');
                        if (t.GetUpperBound(0) == 3)
                        {
                            Used = int.Parse(t[2]);
                            Total = int.Parse(t[1]);

                            //کد فعالسازی دریافت شد
                            code= t[3];
                            System.Threading.Thread.Sleep(1000);

                            //درخواست شماره جدید

                            getNewNumber();
                        }
                    }
                }
            }    
            catch (Exception ex)
              {}         
        }موارد قابل توجه:
1- هنگام ارسال درخواست حتما از متد POST استفاده نمایید.
2- برای هر درخواست پاسخ پیامک حداقل 10 ثانیه فاصله زمانی در نظر بگیرید و حداکثر 10 دقیقه تا دریافت پیامک فرصت دارید.
3- آی پی شما در هنگام ارسال درخواست ثبت میشود.
4- برای استفاده از API باید کلید1 و کلید 2 داشته باشید که برای تهیه کافیست از صفحه خرید شماره مجازی اقدام به خرید اعتبار نمایید.
5- اگر تعداد درخواست های شما برای هر کلید در هر 5 ثانیه بیش از 3 درخواست باشد کلید اعتبار شما مسدود خواهد شد.
6- تلاد هیچگونه مسئولیتی در قبال شماره های مجازی به عهده نمیگیرد و هزینه پرداختی عودت نمیشود
7- مستندات API در این صفحه قرار داده شده است، پس برای راهنمایی استفاده با اپراتور پشتیبانی تماس نگیرید.
8- هرگونه سوء استفاده از خدمات ارائه شده پیگرد قانونی دارد.


شماره کارت جهت واریز به حساب :
6104-3379-1966-4647
به نام: سجاد حسین پور

ایمیل پشتیبانی: smsoftbpt@gmail.com

با ما تماس بگیرید

درگاه آنلاین پرداخت الکترونیکی